3.2. Object creation in QWAT

This guide is intended to summarize feature creation according to QWAT fonctionnalities in QGIS.

It is not a substitute of the QGIS documentation. The user is free to use drawing plugin tools to enhance his toolbox. However many of theses have been integrated in QGIS so be sure to check QGIS documentation first.

3.2.1. Import of survey points

To be redefined according to Land Survey Codes Import

Actual possible tool :

You can use QGIS native import tool to import any points from almost any format.

If you use an ascii columned format we suggest following approach : (Custom plugin EasyImport) :

Chcete-li importovat body do QWAT, klikněte na ikonu « EasyImport »

../_images/icon_plugin.png

Otevře se následující okno:

../_images/dialog_esayimport.png
 • Vyberte cestu k importu souboru

 • Vyberte správnou síť (EP - ASS)

 • Klikněte na „Import“

Body byly importovány do správných vrstev, ty byly přepnuty do režimu úprav. Nyní musíte vyplnit atributy různých bodů pro každou vrstvu podle následujícího postupu.

3.2.2. Construction points creation

Chcete-li vytvořit nové stavební body, vyberte kategorii „stavební body“, což je podložka ve vrstvě „Pobřeží“. Poté přepněte do režimu úprav

../_images/icon_edit.png

a použijte tlačítko „přidat entitu“

../_images/icon_create_point.png

Zbývá pouze kliknout na místo požadovaného bodu. Otevře se formulář objektu, není vyplněno žádné pole. (V případě potřeby můžete napsat poznámku)

3.2.3. Vytváření potrubí

Chcete-li vytvořit nová potrubí, vyberte kategorii „potrubí“, která je pod vrstvou ve vrstvě „Síť“. Pak musíme přepnout do režimu úprav

../_images/icon_edit.png

a použijte tlačítko „přidat entitu“

../_images/icon_create_line.png

Poté nakreslete potrubí a kliknutím pravým tlačítkem jej potvrďte, jakmile jsou vytvořeny všechny trasové body.

Otevře se formulář pro potrubí.

../_images/pipe_form.png

Musí být vyplněna následující pole:

 • Karta Obecné
  • Distributor

  • Rok

  • Funkce

  • Stav

  • Materiál

  • Způsob instalace

  • Ochrana

  • Lůžko (materiál)

 • Hydraulický
  • Kvalita vody

 • Geometrie
  • Přesnost

 • Vykreslování
  • „Schéma“, abyste zkontrolovali, zda se má potrubí ve schématu objevit

 • Úniky
  • Je-li to nutné, musí být provedeno spojení s netěsnými manžetami (viz část o netěsnostech).

3.2.4. Rozdělení potrubí na dvě trubky

Během aktualizace se často stává, že pro připojení k novému zvýšenému bodu musíte přerušit existující potrubí. Chcete-li to provést, musíte použít nástroj „Oddělené entity“

../_images/icon_cut_entity.png

Pak musíme udělat přímku, která rozřízne naši trubku na místě, kde chceme, aby byla řezána:

../_images/cut_entity.png

Potrubí se pak rozdělí na dvě trubky. Pole nemusí být vyplněna, nový kanál má stejné atributy, ID kanálu je vytvořeno automaticky.

3.2.5. Vytvoření různých instalačních dílů

Chcete-li vytvořit nové instalační kusy, vyberte kategorii „instalační kus“, což je podložka ve vrstvě „Uzly“. Poté musíte přepnout do režimu úprav.

../_images/icon_edit.png

a použijte tlačítko „přidat entitu“

../_images/icon_create_point.png

Zbývá pouze kliknout na místo požadovaného bodu. Otevře se formulář pro objekt, musíte vyplnit následující pole:

 • Identifikace (počet zvýšených bodů)

 • Rok

 • Orientace (kusu)

 • Typ

 • Stav

3.2.6. Vytváření úvodních bodů

Úvodní bod je vytvořen vytvořením instalační části, která má „Typ“ = „úvodní bod“. Po dokončení se při generování uzlů automaticky vytvoří úvodní bod ve vrstvě „Uzly“ (viz níže uvedená vysvětlení).

3.2.7. Tvorba ventilů

Chcete-li vytvořit nové ventily, vyberte kategorii „ventily“, což je podvrstva ve vrstvě „Síť“. Poté přepněte do režimu úprav

../_images/icon_edit.png

a použijte tlačítko „přidat entitu“.

../_images/icon_create_point.png

Zbývá pouze kliknout na místo požadovaného bodu. Otevře se formulář pro objekt, musíte vyplnit následující pole:

 • Karta Obecné
  • Rok

  • Uzavřeno (zkontrolujte, zda tomu tak je)

  • Typ

  • Funkce

  • Stav

  • Údržba (pokud je výchozí)

 • Geometrie
  • Skutečná výška (souřadnice Z bodu)

  • Přesnost Alti.

  • Přesnost (planimetrická)

 • Vykreslování
  • Schéma pro kontrolu, zda chcete, aby se potrubí ve schématu objevilo

3.2.8. Tvorba hydrantů

Chcete-li vytvořit nové hydranty, vyberte kategorii „hydranty“, která je ve vrstvě „Síť“ podkladovou vrstvou.

Poté přepněte do režimu úprav

../_images/icon_edit.png

a použijte tlačítko „přidat entitu“.

../_images/icon_create_point.png

Zbývá pouze kliknout na místo požadovaného bodu. Otevře se formulář pro objekt, musíte vyplnit následující pole:

 • Karta Obecné
  • Rok

  • Distributor

  • Stát

  • Poskytovatel

  • Podzemí (zkontrolujte, zda tomu tak je)

 • Geometrie
  • Skutečná výška (souřadnice Z bodu)

  • Přesnost Alti.

  • Přesnost (planimetrická)

 • Hydraulický
  • Statický tlak

  • Dynamický tlak

  • Průtok

  • Měřeno

  • Měřeno pomocí

3.2.9. Vytvoření opravného pouzdra

Chcete-li vytvořit nové opravné pouzdro, vyberte kategorii „netěsnosti“, což je podložka ve vrstvě „Síť“. Poté přepněte do režimu úprav

../_images/icon_edit.png

a použijte tlačítko „přidat entitu“.

../_images/icon_create_point.png

Zbývá pouze kliknout na místo požadovaného bodu. Otevře se formulář pro objekt, musíte vyplnit následující pole:

 • « opraveno »
  • zkontrolujte, zda je netěsnost opravena

 • detekce
  • datum detekce úniku

 • adresa
  • místo, kde došlo k úniku

 • Popis

 • Typ
  • Druh poškození

 • Příčina
  • Příčina úniku

 • Škoda
  • Závažnost poškození

 • „Řádek nahrazen“
  • zkontrolujte, zda byl kus potrubí změněn

 • Opravit
  • Část použitá pro opravu

 • Datum opravy

Aby se spojení s trubkou uskutečnilo automaticky, musí být trubka zaznamenána, jakmile byla vytvořena objímka.

3.2.10. Tvorba díla a všechny jejich detaily

Práce a jejich detaily jsou obsaženy v několika vrstvách:

 • Hlavní bod je v podvrství „obecná struktura“

 • Obal předmětu, pokud existuje, je v podkladu „obal“

 • Skutečné právo na strukturu se nachází v podvrstvě „struktura - polygony“

 • Podrobné body struktur (například ventily ventilové komory) jsou nalezeny v „detailní“ podvrstvě.

3.2.11. Vytvoření obecného díla

Chcete-li vytvořit pracovní bod, musíte vybrat kategorii „obecná práce“, což je podložka ve vrstvě „funguje“. Poté přepněte do režimu úprav

../_images/icon_edit.png

a použijte tlačítko „přidat entitu“.

../_images/icon_create_point.png

Zbývá pouze kliknout na místo požadovaného bodu. Otevře se formulář pro objekt, musíte vyplnit následující pole:

 • Jméno (sestávající z písmene následovaného číslem)

 • Stav

 • „Viditelný diagram“, abyste zkontrolovali, zda se má potrubí na diagramu objevit

 • Rok

 • Typ

3.2.12. Vytvoření obálky knihy

Chcete-li vytvořit kryt struktury, musíte vybrat vrstvu „kryty“, což je podložka ve vrstvě „struktury“. Poté přepněte do režimu úprav

../_images/icon_edit.png

a použijte tlačítko „přidat entitu“.

../_images/icon_create_point.png

Zbývá pouze kliknout na místo požadovaného bodu. Otevře se formulář pro objekt, musíte vyplnit následující pole:

 • identifikace (shodná s polem „Název“ díla)

 • Průměr (v mm)

 • Nadmořská výška

 • Typ

 • „Kruhový“ pro kontrolu, zda je kryt kulatý

 • Práce
  • Hlavní práce musí být připevněna ke krytu. Klikněte na tlačítko

  ../_images/icon_link.png

  a poté klikněte na hlavní bod práce (na mapě). Pole musí být vyplněno názvem díla.

3.2.13. Vytvoření práva na cestu struktury

Chcete-li vytvořit pracovní bod, musíte vybrat kategorii „obecná práce“, což je podložka ve vrstvě „funguje“. Poté přepněte do režimu úprav

../_images/icon_edit.png

a použijte tlačítko „přidat entitu“.

../_images/icon_create_polygon.png

Zbývá pouze digitalizovat stopu struktury. Po vytvoření mnohoúhelníku ukončete psaní klepnutím pravým tlačítkem. Otevře se formulář, musíte vyplnit následující pole:

 • jméno (shodné s polem „Název“ díla)

 • id_type

 • Rok

3.2.14. Vytvoření detailů díla

Chcete-li vytvořit podrobnosti o díle, musíte vybrat vrstvu požadovaného detailu, což je podložka ve vrstvě „detail“. Poté přepněte do režimu úprav

../_images/icon_edit.png

a použijte tlačítko „přidat entitu“.

../_images/icon_create_point.png

Zbývá pouze kliknout na místo požadovaného bodu. Otevře se formulář objektu, musíte vyplnit atributy podle typu detailu, který jste vytvořili (nádrže, zdroje atd.).