3.8. Prohlížeč historie

Zásuvný modul pro prohlížení historie PG umožňuje načíst změny v databázi QWAT.

3.8.1. Konfigurační plugin

Nejprve musíte nakonfigurovat plugin pro relaci takto:

../_images/pg_hv_configuration.png

3.8.2. Použití

Okno „protokolované události“ se skládá ze 4 částí.

../_images/pg_hv_history.png
    1. Část identifikující nástroje používané k filtrování úprav v databázi.

    1. Protokolované události s datem změny, tabulkou, typem akce „Aktualizovat / Odstranit / Vložit“, aplikací a uživatelem, který provedl změnu.

    1. Pohled porovnávající data před a po změně. Červené čáry jsou ty upravené.

    1. Pokud byla geometrie změněna, rozdíl bude zobrazen na ploše mapy.

3.8.3. Funkce opakování

Pokud jste nakonfigurovali možnost opakování, můžete opakovat akce. Příklad níže:

Skutečná hodnota:

../_images/pg_hv_replay_before.png

Vyberte událost, kterou chcete přehrát, a její hodnoty se stanou aktuálními. Příklad roku, který se opět stane rokem 2004:

../_images/pg_hv_replay_after.png