3.4. Mazání objektů v QWAT

Varování

Chcete-li odstranit potrubí, musíte nejprve odstranit všechny body spojené s tímto potrubím.

Data jsou propojena v základně, může dojít k chybám, pokud předcházející data nebyla předem odstraněna nebo odpojena:

../_images/error_commit_delete.png ../_images/error_commit_delete_window.png ../_images/error_commit_delete_2.png

3.4.1. Odstranění instalačních dílů / zaváděcích bodů / ventilů / hydrantů / opravných objímek a trubek

Začněte tím, že přejdete na vrstvu objektu, který chcete odstranit, a přepněte do režimu úprav.

../_images/icon_edit.png

Potom vyberte bod pomocí nástroje pro výběr. Můžete buď vytvořit oblast výběru, nebo jednoduše kliknout na bod, který chcete odstranit.

../_images/icon_select.png

Varování

V tuto chvíli věnujte pozornost tomu, že máte pouze požadované body k smazání, jinak budou všechny vybrané body smazány.

Chcete-li vidět, které objekty jsou vybrány, musíte otevřít tabulku atributů.

../_images/icon_attributes.png

Otevře se tabulka. Vlevo dole v této tabulce je okno s více možnostmi, kde musíte zvolit „zobrazit pouze vybrané entity“. Normálně zůstanou v tabulce pouze vaše objekty!

Pokud se objeví další objekty, klikněte na tlačítko „zrušit výběr všech“

../_images/icon_unselect.png

Zavřete tabulku a začněte výběr znovu. Jakmile máte vybrány pouze body, které chcete smazat, klikněte na tlačítko „smazat vybrané entity“.

../_images/icon_delete.png